Bu formu teslim ederek işbu sözleşmeyi her iki taraf için bağlayıcı kılan elektronik onayınızı yapmış olacaksınız.

07-03-2013 tarihinden itibaren yürüklülükte olan, ŞİRKETLER için BAYİ SÖZLEŞMESİ

 

İle

RCC PaymentSystems  LTD


Şirket Merkezi
:
Nuretin Ersin Cd .Girne TRNC


İşbu“RCC ” olarak anılan

Arasında

…………………………..

Temsilci………………………

Şirket Merkezi :
……………………………………………..

00000 -


Şirket no : 15665

İşbu "
Bayi" olarak anılan

aşağıdakilere mutabık olunmuştur:

Madde 1 : Sözleşmenin Amacı

Bayi perakende satış mağaza(ları) işletir ya da çevrimiçi ticaret yapar ve READYCASHCARDın Yetkili READYCASHCARD Bayisi  olmayı temenni eder. READYCASHCARD, müşterilerin READYCASHCARD a üye olan çevrimiçi mağazalarda hizmet ve ürünler karşılığında ödeme yapmasına olanak tanıyan internet ön ödemeli bir ödeme sistemidir.

Bu ödeme sistemi işbu sözleşmenin esasları uyarınca Yetkili READYCASHCARD a READYCASHCARD hizmeti sağlamak için tek küresel online devralıcı ve yönetici olarak RCC PaymentsSystems LTD.yi devralan RCC PaymentSystems  LTD. (READYCASHCARD.com) tarafından sahiplenilmiştir. 

Madde 2 : Satış Bölgesi

Bayinin READYCASHCARD kodlarını Çevrimiçi ve Gerçek mağaza(lar)da satmasına izin verilir.

 

Madde 3 : Bayi Düzenleme Komisyon Ücretleri

Bayi tarafından sağlanan READYCASHCARD düzenleme hizmetleri dolayısı ile işbu sözleşmenin 1. tablosunda öngörüldüğü üzere RCC Bayiye düzenleme komisyon ücreti ödeyecektir.

Madde 4 : READYCASHCARD havalelerinin ödemeleri

Tablo 2’de belirtildiği şekilde sağlanan READYCASHCARD hizmetleri dolayısı ile Bayi işbu sözleşmenin 3. tablosunda belirtilen havale yöntemleri ve ödemeleri uyarınca READYCASHCARD havale bedellerinin RCC ye ön ödemesini yapacaktır.

Madde 5 : Karşılıklı Yükümlülükler

Her iki taraf işbu sözleşmenin 4. tablosunda belirtildiği gibi karşılıklı yükümlülüklerine uyacaktır.

Madde 6 : Süre ve Fesih

Taraflardan biri sözleşme feshi iradesini belirtmediği ve diğer tarafı 30-gün ikazıyla tebliğ etmediği müddetçe işbu sözleşme bir sonraki yıl için otomatik olarak yenilenecek bir yıllık bir süreç için yukarıda belirtilen yürürlülük tarihinden itibaren geçerlidir.

Bayi işbu sözleşmenin koşullarına uymadığı ya da Bayinin, mevcut sözleşmenin kararlarıyla aynı doğrultuda olmayan faaliyetlerine yasal çözüm olmak için RCCnin yönergelerine uymadığı takdirde RCC işbu sözleşmeyi derhal tek taraflı feshetme hakkını saklı tutar.

Madde 7 : Bu sözleşmenin elektronik imzası

Her iki taraf arasında yasal olarak bağlayıcı olması için, Bayinin işbu sözleşmenin içerdiği e-mail de sunulan elektronik imza linki yoluyla çevrimiçi onayını vermesi gerekir. Böylece her iki taraf da sözleşmenin yürürlülüğe girdiğini belirten bir elektronik onaylama alacaktır. 

Madde 8 : Tabi olunan kanun ve yargı yetkisi

İşbu sözleşme KKTC kanunlarına uygun olarak yorumlanacak ve hükmedilecektir ve taraflar KKTC mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine müracaat edeceklerdir.


TABLOLAR

TABLO 1 : DÜZENLEME KOMİSYON ÜCRETİ.

 

Bayi, ödeme kabulü esnasında  % 2,5 komisyon ödemekle yükümlü olacaktır. 

 

 

TABLO2: RCC TARAFINDAN BAYİYE SAĞLANAN READYCASHCARD HİZMETLERİ.

 

1.Tercih edilen READYCASHCARD para birimindeki Çevrimiçi READYCASHCARD Düzenleme Hesabının Aktivasyonu

 

 

2. Belge Değerleri

Çevrimiçi READYCASHCARD Düzenleme Aracı yoluyla düzenlenen READYCASHCARD belgeleri  -voucher- 10.20.50.100.200 TL ya da daha fazla TL lik ön değerlerle TL cinsinde mevcuttur. 

TABLO3 : READYCASHCARD BEDELLERİNİN ÖN ÖDEMESİ ve SİPARİŞ TESLİMİ.

1. Bayiden RCC ye Ödeme Koşulları:

 

2. READYCASHCARD Sipariş Teslimi

 

 

 

TABLO 4 : TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

1. Ortak Yükümlülükler

Taraflar birbirlerinin iş, usul ve teknoloji bilgilerini karşılıklı olarak gizli tutmak şartıyla ellerinde bulunduracaklardır. 

Ne RCC ne de Bayi herhangi bir gecikme ya da işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememe konularında birbirlerine karşı sorumlu olacaktır. Bu gecikme ya da yükümlülüklerini yerine getirememe diğer tarafın işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinden kaynaklanmış olsa bile de birbirlerine karşı sorumlu olmayacaklardır. 

2. RCC nin Yükümlülükleri

3. Bayinin Yükümlülükleri

4. READYCASHCARD belgelerinin müşterilere Satış Fiyatı

RCC ile önceki sözleşmenin yapıldığı yer hariç Bayi, READYCASHCARD belgesini almak için müşteri tarafından kullanılan ödeme yöntemine bakılmaksızın tüm benzer banka işlemine dayatılan işlem maliyeti ya da standart ücret değilse, herhangi bir müşteriye READYCASHCARD belgesinin itibari değerinin üzerinde bir sürşarj ya da fiyat artışı yapılmayacağını temin edecektir.

Milli para birimi TL olan bir ülkedeki Bayi

Bayi gerçek bir perakende mekânında (dükkân, ofis) READYCASHCARD satıyorsa, dükkânına belge almak için gelen müşteriyi bir işlem maliyetine tabi tutamaz. READYCASHCARD müşterisinin TL belgesi için ödeyeceği fiyat belgenin itibari değeri olacaktır.

Bayi dükkânında READYCASHCARD Amerikan Doları belgeleri satıyorsa ve avro ile ödeme alıyorsa işlem maliyet ücreti almaya ya da döviz kurundan kaynaklanan kaybı kapatmak için döviz kurunun üzerinde alış satış farkını almaya izinlidir.

Bayi READYCASHCARD belgelerini çevrimiçi ya da diğer elektronik yollarla satıyorsa (müşteri Bayinin gerçek dükkânına gelmek zorunda değilse), Bayi teslimat hizmeti için makul ve diğer elektronik ödeme yöntemleriyle aynı doğrultuda olduğu sürece bir işlem maliyeti talep edebilir.

TL para birimi haricinde bir ülkede bulunan Bayi

Bayi ödemede ve READYCASHCARD para biriminde alış satış farkı uygulayabilir ve elektronik ya da çevrimiçi satışta ve/veya belgenin tesliminde bir işlem maliyet ücreti alabilir.

5. Genel Yükümlülükler

Bayi aşağıdaki yükümlülüklere özellikle dikkat edecektir: