KULLANIM KOŢULLARI
Hüküm ve Şartları 

ReadyCashCard Hüküm ve Şartları
Versiyon: Ocak, 2013 

1. Genel Hükümler 
1.1 ReadyCashCard’ı işbu belgedeki hükümler çerçevesinde kullanmak zorunda olduğunuzdan ötürü lütfen işbu Hüküm ve Şartları dikkatlice okuyunuz .İşbu Hüküm ve Şartlar tarafınızla aramızdaki sözleşmesel ilişkiyi düzenmektedir.

1.2 ReadyCashCard’ınız, merkezi Mete Adanır Caddesi Girne , KKTC adresinde bulunan RCC Payment Systems LTD tarafından çıkarılmakta ve işletilmektedir. (Şirket Sicil No:    ). 

1.3 ReadyCashCard satın almak veya kullanmakla işbu Hüküm ve Şartlar’la bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz. 

1.4 Makul surette gerekli görmemiz halinde işbu Hüküm ve Şartlar’da değişiklik yapabiliriz. Bu durumda değişikliklerin yürürlüğe girmesinden 1 ay önce bir bildirimde bulunuruz. Bütün bildirim ve değişiklikler www.readycashcard.com (“İnternet Sitesi”) adresinde yayınlanır. İnternet Sitesi’nde yayınlanmalarından itibaren 1 ay içinde bu bildirim ve değişikliklere herhangi bir itirazda bulunmazsanız, söz konusu değişiklikleri onayladığınız farzedilir ve ilgili değişiklikler tarafınızla aramızdaki sözleşmenin geçerli bir kısmını oluşturur. Bu tür bir değişikliğin üzerinizde olumsuz bir etki yaratması durumunda aramızdaki sözleşmeyi derhal feshetme hakkınız saklıdır. Daha detaylı bilgi için lütfen Bölüm 6’yı (Fesih) inceleyiniz. Bu koşulların mevcudiyetinde sizden herhangi bir Bakiye İade Ücreti istenmez.

1.5 Satış Noktaları Bayii’ler (aşağıda bölüm 3’e bakınız) ReadyCashCard satın alırken talep etmeniz halinde size Hüküm ve Şartlarımızın birer nüshası verilir. Dilediğinizde İnternet Sitemizden işbu Hüküm ve Şartlar’ı yükleyip inceleyebilirsiniz. 

2. Ücretler 
2.1. İnternet Sitesi’nde yapacağınız bakiye ve hesap bilgileri kontrolü için sizden herhangi bir ücret alınmaz. Ancak, aşağıda belirtilen ücretler uygulanır: 

2.1.1 Madde 4.7 ve 4.8’da söz edilen Bakiye Güncellemesi/İşlem Kayıtları: ÜCRETSİZ

2.1.2 Madde 8.6’da belirtildiği üzere ReadyCashCard’ın yeniden düzenlenmesi: ÜCRETSİZ

2.1.3 Bölüm 5 uyarınca Bakiye İade Ücreti: 10 TL (%18 KDV dahil)
Bakiye İade Ücreti, doğrudan ReadyCashCard’ınızın bakiyesinden tahsil edilir. 

2.1.4 Aylık Hizmet Ücreti: Satın almadan sonraki 12 ay boyunca ÜCRETSİZ, daha sonra ayda 5 TL (%18 KDV dahil). 
Bu ücret, doğrudan ReadyCashCard’ınızın bakiyesinden tahsil edilir. 

2.1.5 Madde 7.2 uyarınca döviz kuru ek ücreti: sırasıyla işlem hacminin %4’ü ve %6’idir.

2.2. Eğer yeni bir tarifenin uygulanmasına veya herhangi bir ücretin artırılmasına karar verilirse bu değişiklik yürürlüğe girmeden en az 1 ay önce İnternet Sitesi’nde yayınlanır. Bu durumda, 1 ay içinde itirazda bulunup aramızdaki sözleşmeyi derhal feshetme hakkınız bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen Bölüm 6’yı (Fesih) inceleyiniz. Bu koşulların mevcudiyetinde sizden herhangi bir Bakiye İade Ücreti istenmez. İnternet Sitesi’nde yayınlanmalarından itibaren 1 ay içinde bu değişikliklere herhangi bir itirazda bulunmazsanız, söz konusu değişiklikleri onayladığınız farzedilir ve tarafınızla aramızdaki sözleşmenin geçerli bir kısmını oluşturur. 

3. ReadyCashCard Satın Alımı 
3.1 ReadyCashCard ‘ı satın alabileceğiniz belirli Satış Noktaları (“Bayii”) ile irtibatımız bulunmaktadır. Size en yakın Bayii bilgilerine İnternet Sitesi’nden ulaşabilirsiniz. 

3.2 ReadyCashCard’ı üzerinde yazılı ,içinde yüklü miktarı ödemeniz üzerine yalnızca Bayilerden satın alabilirsiniz (“Kart Değeri”). 

3.3 Her bir ReadyCashCard’ın Kişisel Kimlik Numarası (“kart numarası”) bulunmaktadır. ReadyCashCard satın aldığınızda, Bayiler size içinde diğer bilgilerle birlikte kart numarasını size elektronik formatta iletir , ve saklama amacıyla bu belgenin bir çıktısını almanız gerekir. Her bir ReadyCashCard, satın alma tarihinden başlayarak belirsiz bir süre için geçerlidir. Tarafınızla aramızda yapılan sözleşme de belirsiz sürelidir. 

4. ReadyCashCard Kullanımı 
4.1 ReadyCashCard’ı ödeme vasıtası olarak kabul eden çevrimiçi satıcılar ve hizmet sağlayıcılarıyla (“Çevrimiçi Mağazalar”) kullanabilirsiniz. Eğer ReadyCashCard sahibiyseniz bu Çevrimiçi Mağazalar’dan ürün ve hizmet satın almak için kullanabilirsiniz. 

4.2 ReadyCashCard’ınızı Kart Değeri kadar ürün ve hizmet satın almak için istediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz. 

4.3 ReadyCashCard’ınzla ödeme yaparken, ReadyCashCard’ınızın kart numarasını girmeniz istenir. 

4.4 kart numaranızın girdiğiniz an, ilgili ürün/hizmet bedelinin ReadyCashCard bakiyenizden derhal tahsili için Çevrimiçi Mağaza’yı gayrikabili rücu yetkilendirmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda, ReadyCashCard’ınızdan bedelin tahsilini işleme sokmak ve Çevrimiçi Mağaza’ya ödemeyi yapmak için bizi gayrikabili rücu yetkilendirmiş bulunuyorsunuz.

4.5  ReadyCashCard devredilebilir; diğer bir deyişle, ReadyCashCard’ınızı bir Çevrimiçi Mağaza’da kullanması için  başka bir kişiye verebilirsiniz. 

4.6  ReadyCashCard’ın ticari amaçla tekrardan satımı yasaktır. 

4.7 İnternet Sitesi’nden istediğiniz zaman ReadyCashCard bakiyenizi kontrol edebilirsiniz. 

4.8 İnternet Sitesi’nden istediğiniz zaman her bir ReadyCashCard’a ait işlem geçmişini kontrol edebilirsiniz. 

4.9 ReadyCashCard’ınızda herhangi bir sorunla karşılaşmanız halinde  e-posta yoluyla (info@readycashcard.com)  adresinden derhal bizi bilgilendirmelisiniz. 

5. Bakiye İadesi Hakkı 
ReadyCashCard’ınızda kalan miktarın size iadesi için her zaman talepte bulunabilirsiniz. Bunun için, iade talebinizi e-posta yoluyla info@readycashcard.com adresinden yapabilirsiniz. Bakiyenizde kalan miktarı size iade edebilmemiz için, bize öncelikle ReadyCashCard’ınızın seri numarasını, ReadyCashCard’ınızda kalan miktarı, tam adınızı, e-posta adresinizi ve irtibat telefonunuzu, resimli kimlik belgenizin okunaklı nüshasını, ReadyCashCard’ınızın okunaklı nüshasını ve parayı transfer etmemizi istediğiniz  banka hesap bilgilerinizi temin etmeniz gerekir. Yasal yükümlülüklerimize uygun hareket edebilmemiz için bakiye iade talebinizi işleme koymamızdan önce bize diğer bazı bilgileri de temin etmenizi isteyebiliriz. Aşağıdaki durumlarda Bakiye İade Ücreti uygulanır:

•    Sözleşmenin sona ermesinden önce bakiye iadesi istenirse
•    Sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren bir yıldan fazla süre geçtikten sonra bakiye iadesi istenirse 

6. Fesih 
6.1 Bölüm 5’e tabi olmak koşuluyla, bir ReadyCashCard satın almanızdan itibaren 14 gün içinde ya da ReadyCashCard’ı satın alma tarihinden en erken 12 ay sonra olmak üzere istediğiniz zaman herhangi ayrı bir ücret ödemeden sözleşmeyi feshetme hakkınız bulunmaktadır. İşbu Hüküm ve Şartlar uyarınca, ayrıca sözleşme süresi boyunca sözleşmeyi feshetme hakkınız olup Bölüm 5 uyarınca ReadyCashCard’ınızda kalan bakiyenin iadesini talep edebilirsiniz.

6.2 Eğer bir ReadyCashCard’ı iptal ederseniz, kullanılmaması amacıyla ertesi çalışma gününde (Pazartesi’den Cuma’ya) o ReadyCashCard’ınız bloke edilir. Ürünler ve hizmetler için harcamış olduğunuz paranın iadesi hakkınız olmaz. 

6.3 Eğer bir ReadyCashCard’ı iptal ederseniz, yukarıda Bölüm 5 uyarınca bütün işlem ve uygulanabilir ücretler tahsil edildikten sonra kalan kullanılmamış miktarın size iadesi sağlanır.

6.4 Eğer ReadyCashCard kullanımıyla ilgili herhangi bir dolandırıcılık veya amaç dışı kullanımdan şüphelenirsek, başka güvenlik endişelerimiz olursa veya kanuna uymak hali icap ederse, ReadyCashCard’ı bloke edebilir veya iptal edebilir ve aramızdaki sözleşmeyi feshedebiliriz. Eğer bizimle irtibata geçerseniz ve bu koşulların devam etmeyeceğine inanırsak, size yeni bir ReadyCashCard verilir. Eğer yeni düzenlenen ReadyCashCard’ın ReadyCashCard miktarı, sorunlu  ReadyCashCard’ın bakiyesinden daha yüksekse, aradaki farkı kapatmak için bize ekstra bedel ödemeniz gerekir. 

7. Para Birimi 
7.1 ReadyCashCard TL olarak düzenlenir. Ürünler/hizmetler için diğer bir para biriminde yapılan ödemeler işlem tarihinde uygulanan döviz kuru üzerinden TL’ye dönüştürülür. Uygulanacak döviz kurları her gün İnternet Sitemizde (Weblink: http://www.readycashcard.com/exchange) yayınlanır ve ödeme işlemi esnasında görüntülenir. Kullanılan döviz kuru ve borç geçilecek tutar da işlem esnasında gösterilir.

7.2 Para birimlerinden birinin EURO olduğu her bir çapraz kur işleminde (Çevrimiçi Mağaza’daki para biriminin ReadyCashCard’ınkiyle aynı olmaması) işlem miktarının %4’ü oranında bir genel döviz kuru ek ücreti uygulanır. Ancak, para birimlerinden birinin EURO olmadığı çapraz kur işlemlerinde ise işlem miktarının %6’i oranında bir genel döviz kuru ek ücreti uygulanır. 

8. Gerekli Özen, Güvenlik ve Kart Numarasının Muhafazası 
8.1 ReadyCashCard’ınızın kart numarasını  güvenli bir yerde saklayıp izinsiz üçüncü kişilerin erişimine karşı korumalısınız. İzinsiz herhangi bir üçüncü kişiye kart numarasını vermeyiniz. 

8.2 Eğer ReadyCashCard’ınızı kaybederseniz yenisiyle değiştirilmez. 

8.3 Lütfen ReadyCashCard’ınızın kaybolması veya çalınması durumunda ReadyCashCard’ınızdaki paranın tamamını veya bir kısmını kaybedebileceğinizin bilincinde olunuz. 

8.4 Eğer herhangi bir ReadyCashCard işleminde bir usulsüzlük olduğunu düşünüyorsanız lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde fakat söz konusu hesap hareketinin gerçekleşme tarihinden itibaren 13 ay geçmemiş olması kaydıyla bize bildirimde bulunmalısınız. Eğer ReadyCashCard’ınızın çalındığına inanıyorsanız bizi derhal bilgilendirmelisiniz. Her iki durumda da ReadyCashCard’da kalan bakiyenin bloke edilmesi için ana sayfamızda bulunan telefon numarasından ya da e-posta yoluyla (info@readycashcard.com) bize ulaşmalısınız. ReadyCashCard’ı bloke edebilmemiz için kart numarasını bize temin etmelisiniz. Bir ReadyCashCard’ın başarılı bir şekilde bloke edilmesi için, istismar/hırsızlık olayıyla ilgili bilgilendirilme anından itibaren bir çalışma gününe kadar süre gerekebilir. 

8.5 Tarafınızla ilgili herhangi bir dolandırıcılık, kasti veya ihmalkar davranış şüphemiz olmadıkça ve talebiniz yukarıda madde 8.4’te belirtilen süre içerisinde yapıldığı sürece, size soruşturmamıza konu tutar için yeni bir ReadyCashCard verilir. 

8.6 Size yeni bir ReadyCashCard vermeden önce bize çalıntı/istismar edilen ReadyCashCard’ın satın alındığına dair kanıt sağlamanız gerekmektedir. Çalıntı ReadyCashCard durumunda bize ayrıca polis tarafından düzenlenen suç takip numarasını veya tutanak ile ilgili bilgileri temin etmeniz gerekebilir. Bloke edilen ReadyCashCard’ın Kart Miktarı ile yeni düzenlenen ReadyCashCard Kart Değeri arasında olabilecek herhangi bir fark sizin tarafınızdan karşılanır. 

9. Şikayetler 
ReadyCashCard’la veya hizmetlerimizle ilgili herhangi bir husustan memnun değilseniz lütfen bu hususu e-posta yoluyla info@readycashcard.com adresinden bizimle paylaşınız; biz de bu durumu sizin için araştıralım. Yaptığınız her şikayet hızlıca ve adilce değerlendirilecektir. 

10. Satıcılarla İhtilaflar 
10.1 Eğer ReadyCashCard ile yaptığınız alışverişlerle ilgili herhangi bir ihtilafa düşerseniz, bu durumu ilgili Çevrimiçi Mağaza ile çözüme kavuşturmalısınız. ReadyCashCard ile satın aldığınız ürün ve hizmetlerden kalite, güvenlik, yasalara uyum bakımından ve diğer hiçbir açıdan sorumlu değiliz.

10.2 Lütfen, herhangi bir satın alma işlemi için ReadyCashCard’ınızı kullandığınızda söz konusu işlemi durduramayacağımızı unutmayınız. 

11. Sorumluluk 
11.1 Bizim kusurumuzdan kaynaklanan herhangi bir durumdan etkilenirseniz, ReadyCashCard’ınızdaki azami bakiyeye kadar ve diğer kayıplarınız (örneğin, itibar kaybı) hariç olmak üzere yalnızca doğrudan sebep olduğumuz kayıplarınızla sorumlu oluruz.

11.2 Eğer hileli hareket ettiyseniz veya ReadyCashCard’ı işbu Hüküm ve Şartlar’a uygun olarak kullanmıyorsanız, ReadyCashCard’da uğrayacağınız bütün kayıplardan siz sorumlu tutulursunuz. Makul özeni göstermeden hareket etmeniz halinde bir kayba uğrarsanız, bu durumda da siz sorumlu olursunuz. 

11.3 Herhangi bir Çevrimiçi Mağaza’nın ReadyCashCard’daki bir işlemi gerçekleştirmeyi reddetmesi veya teyit vermemesine ilişkin herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. 

11.4 Herhangi bir mücbir sebep, kargaşa, savaş, doğal afet veya elimizde olmayan diğer nedenlerden ötürü uğrayabileceğiniz herhangi kayıpla ilgili sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 

11.5 ReadyCashCard sisteminin ve özellikle Bayiler ve Çevrimiçi Mağazalar’ın devamlı var olacağını garanti etmiyoruz. 

12. Veri Koruma 
Herhangi bir Bayii’den  bir ReadyCashCard satın aldığınızda veya kullandığınızda herhangi kişisel veri toplamıyoruz. Kişisel veri yalnızca İnternet Sitemizde paylaştığınızda toplanmış olur. 

13. Sözleşmesel İlişkinin Temliki 
İşbu Hüküm ve Şartlar tahtındaki hak ve yükümlülüklerimizi istediğimiz zaman, en az 1 ay önce İnternet Sitemizde yayınlayacağımız bir bildirimle size bildirmiş olmamız koşuluyla başka bir şirkete temlik edebiliriz. Temlik edilmesi halinde hiç bir hakkınız etkilenmez. Bu durumda, 1 ay içinde itirazda bulunup aramızdaki sözleşmeyi derhal feshetme hakkınız bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen Bölüm 6’yı (Fesih) inceleyiniz. Bu koşulların mevcudiyetinde sizden herhangi bir Bakiye İade Ücreti istenmez. 

14. Uygulanacak Hukuk 
İşbu Hüküm ve Şartlar’da aramızda olabilecek yasal muamelelerde KKTC Mahkemeleri yetkilidir. Aramızdaki bütün Haberleşme Türkçe olacaktır.